top of page

proACT bokprosjekt i gang

Styret har nedsatt en redaksjonsgruppe som skal utarbeide et rammeverk / disposisjon for ny bok.

Dette vil bli en helt ny bok, selv om vi vil bruke erfaringer fra tidligere utgivelse (bildet til høyre)

Boken skal oppleves som relevant for alle bruker/ helsepersonellgrupper. Den må ta hensyn til at proACT / NEWS i dag brukes både i HF, kommuner, prehospitale tjenester og rus/psykiatri.

Vi vurderer også å lage et avsnitt om implementering av Rask Respons System som er rettet mot ledere og fagutviklere.

Det skal være enkelt å oppdatere det faglige innholdet.

Illustrasjoner og grafisk profil skal kunne gjenbrukes i e-læring og på andre digitale flater.

Boka vil bli produsert både som papirutgave og som e-bok. Asgeir M. Kvam


Siste innlegg

Se alle
bottom of page