ORGANISERING

proACT Course, en ideell forening, ble dannet i 2013 av en gruppe leger og sykepleiere fra Norge og Sverige.

 

Felles for alle i gruppen var erfaring innen akuttmedisin, arbeid med «mobil intensivgruppe» (MIG) og den engelske konseptopplæringen «ALERT» (Acute Life-Threatening Events Recognition and Treatment).

 

Formålet med foreningen er å drive pedagogisk virksomhet uten egen profitt, med det spesifikke målet å utvikle og organisere akuttmedisinsk kursing for helsepersonell. 

 

Hensikten med opplæringen er å forbedre pasientbehandling og pasientsikkerhet. 

 

Eventuelt økonomisk overskudd går til utvikling av konseptet, som kommer medlemmene til gode. 

 

Nasjonale koordinatorer

Norge har to nasjonale koordinatorer som hver for seg har ansvar spesialist- og kommunehelsetjenesten. Disse er ansatt i foreningen, og jobber på oppdrag fra styret.

Koordinatorene har dialogen mellom de lokale koordinatorene i de ulike fakultetene, og bringer lokale innspill videre til styret for videreutvikling av konseptet.

Kontaktinfo (klikk på):

Spesialisthelsetjenesten: koordinator e-post

Kommunehelsetjenesten koordinator e-post

 

Fakultetskoordinator

          Er fakultetets kontaktperson opp mot de                  nasjonale koordinatorene og foreningen.

Er kontaktperson for egne instruktører, og har oversikt over proACT-kursingen i eget område.

Er stemmeberettiget ved proACT sitt årsmøte. 

 
 

Hovedinstruktør

Har ansvar for å utdanne proACT instruktører og koordinatorer. 

Ulike arbeidsgrupper

Kommunehelsetjeneste:

USHT prosjektgruppe har hatt et samarbeid om å videreutvikle og tilpasse en kommunalversjon. 

 

Kontaktperson: Gøril Nonstad  

goril.nonstad@gmail.com

Spesialisthelsetjeneste (inkl. legevakt)

Prosjektgruppe som jobber med videreutvikling av undervisningsopplegget i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktperson: Elisabeth Einarson

elisabeth.einarson@proactnorge.org

 

© 2020 ProACT Norge. I samarbeid med Frostrøyk idé og design