ORGANISERING

proACT Course, en ideell forening, ble dannet i 2013 av en gruppe leger og sykepleiere fra Norge og Sverige.

 

Felles for alle i gruppen var erfaring innen akuttmedisin, arbeid med «mobil intensivgruppe» (MIG) og den engelske konseptopplæringen «ALERT» (Acute Life-Threatening Events Recognition and Treatment).

 

Formålet med foreningen er å drive pedagogisk virksomhet uten egen profitt, med det spesifikke målet å utvikle og organisere akuttmedisinsk kursing for helsepersonell. 

 

Hensikten med opplæringen er å forbedre pasientbehandling og pasientsikkerhet. 

 

Eventuelt økonomisk overskudd går til utvikling av konseptet, som kommer medlemmene til gode. 

 

NASJONALE KOORDINATORER

proACT Norge har to nasjonale koordinatorer, for henholdsvis spesialist- og kommunehelsetjenesten. Disse er ansatt i foreningen, og jobber på oppdrag fra styret og ut mot medlemmene.

Koordinatorene har dialogen mellom de lokale koordinatorene i de ulike fakultetene, og bringer lokale innspill videre til styret for videreutvikling av konseptet.

Kontaktinfo:

Spesialisthelsetjenesten: koordinator e-post

Kommunehelsetjenesten koordinator e-post

 

FAKULTETSKOORDINATOR

En fakultetskoordinator er kontaktperson opp mot de nasjonale koordinatorene og foreningen.

De er i tillegg kontaktperson for egne instruktører og har oversikt over proACT-kurs i eget område. De er stemmeberettiget ved proACT sitt årsmøte. 

Ta kontakt med din lokale kontakt/koordinator dersom det er noe du trenger informasjon om når det gjelder proACT i din region, eller du har andre innspill. 

 

Klikk her for å komme til kart over alle fakultet i Norge. 

 
 

HOVEDINSTRUKTØR

Har ansvar for å utdanne nye proACT instruktører. 

INSTRUKTØRER

En instruktør har ansvar for å holde et grunnkurs i proACT for ansatte i egen kommune / virksomhet.

På dagskurset får du en grundig gjennomgang i hvordan du kan tidlig oppdage, behandle og forebygge livstruende tilstander. Kurset inneholder teoriundervisning, refleksjoner, ferdighets-trening og kommunikasjonsøvelser.

Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter  "ABCDE+F prinsippene", bruk av "NEWS2" og "ISBAR" - sikker muntlig kommunikasjon.

Image by Bermix Studio