top of page

NYTTIGE LINKER

Hdir logo1000px.png
Nasjonal faglig råd: Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

Her finner du...

Trappa-01-DSR500px.png
KlinObs Kommune

Her finner du...

NEWS_magasin.png
NEWS 2

Her finner du siste versjon av NEWS (2)

kompetansebroen.png
Kompetansebroen

Kompetansebroen er rettet mot helsepersonell og studenter og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter

tryggehender.png
I trygge hender 24-7

Her finner du innsatsområdet: 

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

bottom of page