Nyttige linker

Hdir logo1000px.png
Nasjonal faglig råd: Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

Her finner du...

KlinObs Kommune

Her finner du...

NEWS 2

Her finner du siste versjon av NEWS (2)

Kompetansebroen

Kompetansebroen er rettet mot helsepersonell og studenter og skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Nettsiden gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementskalender og nyheter

I trygge hender 24-7

Her finner du innsatsområdet: 

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design