© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design

 

KONTAKT OSS.

Du er velkommen til å kontakte oss om du har noen spørsmål eller ønsker å starte opp med proACT.

FORENINGEN

Generell kontakt til styret: 

                  styret@proactnorge.org

Nasjonale koordinatorer:

For Norge: 

                   norge@proactcourse.org

For Sverige: 

                   sverige@proactcourse.org

Kontaktpersoner:

For Norge:

                     Elisabeth Einarson elei@ahus.no

                     Ann.kristin.guldvog@proactcourse.org

For Sverige:

                     sverige@proactcourse.org

SENTRALE MEDLEMMER:

Leder:      Anna Frödin

                  anna.frodin@regionvarmland.se

Kasserer: Martina Vikström

                  martina.vikstrom@proactcourse.org

Andre medlemmer:

Germar Schneider - germar99@online.no

Kerstin Cesar - kerstin.cesar@proactcourse.org

Elisabeth Einarson - elisabeth.einarson@proactcourse.org

Rune Solhaug - rune.solhaug@regionvarmland.se

Karolina Persson - karolina.perssonproactcourse.org

Espen Hope Nygaard - espen.hope.nygard@ahus.no

Valgkommité:

Richard Monroe Ohlson

Carina Andersson