Koordinatorer og kurs

Spesialisthelsetjenesten:

Helse Fonna

Kommunehelsetjenesten:

Ø-hjelp, Døgnenhet,

Bergen Kommune

Etat for hjemmetjenester,

Bergen Kommune

Cristine Stokke Skår

cristine.skar@bergen.kommune.no

© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design