top of page

STYRET

Germar Schneider

Germar.jpg

Styreleder

Germar er lege og  spesialist i indremedisin og jobber som avdelingsoverlege ved Asker og Bærum Legevakt. Han har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten (1994-2014) og legevaktsarbeid i Bærum kommune. Germar har også flere år undervisningserfaring innen akuttmedisin. Han har vært medlem av styret i ProAct siden 2015 og leder av styret i ProAct Norge fra 2019.

Asgeir Kvam

FOTO ASGEIR JPG.JPG

Styremedlem

Asgeir er lege og spesialist i anestesiologi. Han  jobber som medisinskfaglig rådgiver i Vestre Viken HF. Her arbeider han med pasientsikkerhet, medisinsk simulering, analyse og IKT. Han er oppnevnt i en ekspertgruppe for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand under Helsedirektoratet. Han er også medlem av fagrådet "Sammen redder vi liv" (SRVL).  Asgeir er  også Leder av faglig råd i Norsk Førstehjelpsråd, medlem i instruktørgruppen (faculty) i "Advanced Paediatric Life Support (APLS – Norge)", Styremedlem i Legeforeningens forening for Kvalitet og pasientsikkerhet (LFKP) og  Medical Director og medgründer av "Advanced Medical Support".

Annette Bjerkenes

Annettebjerknes.JPG

Styremedlem

Annette er intensivsykepleier med videreutdannelse i velferdsteknologi, innovasjon og brukermedvirkning og yrkespedagogikk. Hun har vært proACT-instruktør siden 2013 og koordinator for kommunene i Østfold siden 2017. Annette jobber nå som leder ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. Hun er opptatt av kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og fag- og kompetanseutvikling.

Heidi Synnøve Isberg

heidisynnove.jpg

Styremedlem

Heidi Synnøve arbeider som prosjektleder og rådgiver i USHT Rogaland.

Hun har bakgrunn som sykepleier med master i helse- og sosialfag med fokus på brukerperspektiv.

Heidi Synnøve har arbeiderfaring fra bl.a sykehjem, hjemmetjenester og ulike botilbud.

 Hun er hovedinstruktør i KlinObsKommune og simulering.

Heidi Synnøve jobber også med velferdsteknologi og podcasten PraksisPrepp

Richard Olsen

richard.jpg

Styremedlem

 Richard er anestesisykepleier med 30 års erfaring fra Sykehuset i Østfold. Han  arbeider som HLR og proACT koordinator i ferdighets- og simuleringersenteret i SØ som er en del av Fag- og kompetanseavdelingen. Han har siden 2011 jobbet med opplæring i systematisk observasjonskompetanse og tidlig oppdagelse av forverret tilstand og rask respons. Richard  er seniorfasilitator i Train-the-Trainer konseptet til RegSim HSØ. Han  har sittet i proACT styret siden oppstart av proACT Norge.

Elisabeth Einarson

Elisabeth.jpg

Styremedlem

Elisabeth er Intensivsykepleier med lang erfaring fra hjertemedisin.  HunjJobber i dag ved simuleringssenteret på Ahus med bl.a ansvar for proACT-opplæring på foretaksnivå. Hun har siden 2008 jobbet med opplæring i systematisk observasjonskompetanse og tidlig oppdagelse av forverret tilstand og rask respons. Hun er seniorfasilitator i Train-the-Trainer konseptet til RegSim HSØ. Elisabeth har sittet i proACT styret siden det ble dannet som et svensk/norsk samarbeid i 2013. 

Kristin Moen Svenning

KMS.jpg

Styremedlem 

Kristin  er utdannet sykepleier med videreutdanning i velferdsteknologi og palliasjon. 

Hun ble utdannet hovedinstruktør i 2021 og har siden koordinert proACT-satsningen for Trøndelag Sør og er fakulitetskoordinator.

Kristin er ansatt som sykepleier/Prosjektmedarbeider i USHT Trøndelag Sør. Hun er opptatt av kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og fag- og kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten

Gunhild Leersveen

Gunhild Lersveen.jpg

Styremedlem 

Gunhild er utdannet sykepleier med mastergrad i klinisk sykepleie, og videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår og veiledningspedagogikk.

Hun ble utdannet hovedinstruktør i 2020 og har etter dette vært ProACT hovedinstruktør og fakultetskoordinator i hhv USHT Trøndelag Nord og Sør.

Gunhild er pr idag konstituert fagleder i USHT Trøndelag Sør. Hun er opptatt av prosessveiledning, systematisk forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og fag- og kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten.

bottom of page