top of page
Oppstart fakultet
Hospital Employees

OPPSTART AV FAKULTET

For å starte med proACT kursvirksomhet må dere være tilknyttet et fakultet. Undersøk om det allerede finnes i din region - se oversikten her.!

 

Dersom det ikke finnes, henvend deg til proACT Norge:

else.svensli.dalen@proactnorge.org

For nye fakulteter legges det opp til to dagers instruktørkurs. Dette avtales med nasjonal koordinator. Hvor mange instruktører som utdannes på hvert fakultet, er avhengig av hvor mange kurs som skal gjennomføres og er derfor opp til hvert enkelt fakultet. For å kunne gjennomføre et grunnkurs på 20-25 deltagere, trengs minst fire instruktører. Mindre fakulteter kan med fordel samarbeide. Hvert fakultet skal ha en ansvarlig fakultetskoordinator. 

Et fakultet med en fakultetskoordinator er en enhet som:

 • etter betalt lisensavgift er medlem i foreningen, og stemmeberettiget på årsmøte

 • bestiller, koordinerer eller gjennomfører instruktøropplæring  

 • følger opp instruktører i egen region

 • har ansvar for at proACT-opplæring i regi av fakultetet holder seg til opprinnelig struktur og faglig innhold

 • har ansvar for å registrere inn nye instruktører i fakultetet.

Når fakultetet er registrert:

Fakultetskoordinator;

 •  Får tilgang til proACT nettside for

  • registrering av instruktører

  • nedlasting av materiell 

 • Får tilgang til skjema for bestilling av kursbøker 

 • Er kontakt mellom kursbrukere og proACT Norge v/nasjonal koordinator og styret

 • Holder oversikt over aktivitet og følger opp instruktører i eget område

 • Er stemmeberettiget på årsmøte

Instruktører får mulighet til å;

 • Undervise/veilede kollegaer

  • på eget arbeidssted, eller på tvers av avdelinger/tjenesteområde

 • Undervise i proACT konseptet`s

  • Standard grunnkurs

  • Repetisjonskurs (supplere med HLR, eller annet relevant innhold)

 • Lede/fasilitere scenariotrening

  • brief – gjennomføring – debrief

INSTRUKTØRKURS

Vi tilbyr årlig to-dagers proACT instruktørkurs for spesialisthelse-tjenesten og kommunehelsetjenesten.

På kurset får du en grundig gjennomgang i hvordan du kan tidlig oppdage, behandle og forebygge livstruende tilstander. 

Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter  "ABCDE+F prinsippene", bruk av "NEWS2" og "ISBAR" - sikker muntlig kommunikasjon og omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og kommunikasjonsøvelser. 


 

Dag 1 innebærer at du går gjennom grunnutdanningen for proACT. Det blir forelesninger og diskusjoner, samt praktisker øvelser i form av scenario-trening med tilbakemeldinger. Det er denne kursdagen dere skal arrangere til andre ansatte når dere blir instruktører. På slutten av dag 1 får alle deltagere et case som de forbereder seg på til dag 2.

Dag 2 er selve instruktørdagen. Det blir en gjennomgang av hva det innebærer å være en instruktør. Deretter gjennomfører deltagerne sitt scenario med påfølgende tilbakemelding fra hovedinstruktør. To og to samarbeider om å være fasilitator i scenario-treningene.

Doctor Taking Notes
Instruktørkurs
bottom of page