OPPSTART AV FAKULTET

For å starte med proACT kursvirksomhet må dere være tilknyttet et fakultet. Undersøk om det allerede finnes i din region - se kart

 

Dersom det ikke finnes, henvend deg til proACT Norge v/nasjonal koordinator .

For nye fakulteter legges det opp til to dagers instruktørkurs. Dette avtales med nasjonale koordinatorer. Hvor mange instruktører som utdannes på hvert fakultet, er avhengig av hvor mange kurs som skal gjennomføres og er derfor opp til hvert enkelt fakultet. For å kunne gjennomføre et grunnkurs på 20-25 deltagere, trengs minst fire instruktører. Mindre fakulteter kan med fordel samarbeide. Hvert fakultet skal ha en ansvarlig fakultetskoordinator. 

Et fakultet med en fakultetskoordinator er en enhet som;

 • har faglig legitimitet og mandat

 • etter betalt lisensavgift er medlem i foreningen, og stemmeberettiget på årsmøte

 • bestiller, koordinerer eller gjennomfører instruktøropplæring  

 • følger opp instruktører

 • har ansvar for at proACT opplæring i regi av fakultetet holder seg til opprinnelig struktur og faglig innhold

 • har ansvar for å registrere inn nye instruktører i fakultetet


Når fakultetet er registrert;

 • Får tilgang til eget område på hjemmeside

  • kan registrere instruktører

  • nedlasting av materiell 

  • bestilling av bøker/e-boklisenser

 • Er kontakt mellom kursbrukere og proACT Norge v/nasjonal koordinator og styret

 • Holder oversikt over aktivitet og følger opp instruktører i eget område

 • Er stemmeberettiget på årsmøte

Instruktører har ansvar for å;

 • Undervise/veilede kollegaer

  • Enten på eget arbeidssted, eller på tvers av avdelinger/tjenesteområde

 • Være teoriformidler av proACT konseptet sitt innhold

  • Standard grunnkurs

  • Repetisjonskurs (supplere med HLR, eller annet relevant innhold)

 • Lede/fasilitere scenariotrening

  • brief – gjennomføring – debrief