top of page
Covid 19

Lynkurs i "tidlig oppdagelse og respons av forverret tilstand

I forbindelse med Korona pandemien mars 2020, har proACT Norge, i samarbeid med Kompetansebroen, samlet ulike læringsresurser i et nettbasert undervisningtilbud.

Digital læringsressurs på Kompetansebroen: «Klinisk observasjonskompetanse – Grunnleggende ferdigheter»

Kompetansebroen har i samarbeid med USHT prosjektet «KlinObsKommune» trinn 1 utviklet en digital læringsressursen innen observasjonskompetanse. Læringsressursen er laget for å være lett tilgjengelig, og som et supplement eller forberedelse til oppmøtebasert undervisning og praktisk ferdighetstrening innen klinisk observasjonskompetanse. Læringsressursen kan brukes til egen oppdatering, til gjennomgang på felles faglunsjer eller i små grupper som kollegaveiledning på arbeidsplassen. Læringsressursen har også vist seg å være svært nyttig i arbeidet med covid-19 pasienter.

Læringsressursen er bygd opp etter ABCDE observasjonsmetodikk og er en innføring i systematisk pasientobservasjon. Det presenteres tekst og filmer som viser korrekt utførelse av utvalgte vitale målinger og handlinger i akutte/subakutte situasjoner.

Læringsressursen finner du ved å trykke på bildet under.

https://www.kompetansebroen.no/?o=oa

Læringssresursen gjelder inntil videre og så lenge situasjonen gjør det nødvendig.

For de av brukerne som ikke allerede er medlem i proACT Norge, og kunne tenke seg mer informasjon, kan gjerne sende e-post direkte til våre nasjonale koordinatorer:

For spesialisthelsetjenesten:

Ann Kristin Guldvog - koordinator@proactnorge.org

For kommunehelsetjenesten:

Eva Linnerud - kommune@proactnorge.org

Link til Helsedirektoratet:

     www.tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19

"Nødpakken"

Selve «nød pakken» er ment for alt helsepersonell som skal ha pasientkontakt, og som trenger kompetanseheving i forhold til observasjonskunnskap til voksne pasienter.

 

Den kan også fungere som oppfriskning av kunnskap, eller at det er en stund siden man tok et proACT kurs.

 

Det er viktig å dele av de erfaringer man gjør seg ved bruk at verktøyene, slik at man får korrekt opplæring i å måle vitale parameter.

Formålet med opplæringen

Denne læringsressursen er et supplement til for oppmøtebasert undervisning.

  • Skal sikre felles forståelse av forverret klinisk tilstand, på tvers av profesjoner, ved hjelp av strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy

 

  • Skal sikre en trygg og strukturert kommunikasjon ved hjelp av ISBAR kommunikasjonsverktøy

  • Skal sikre riktig prioritering av pasienter som er i ferd med få forverret tilstand

  • Skal sikre riktig bruk av skåringsverktøyet NEWS2

Nødpakken er ikke ment for:

  • Barn

  • Gravide og fødende

  • Pasienter innlagt intensiv eller operasjon, og andre som er under kontinuerlig overvåkning.

  • Terminale pasienter

  • Pasienter hvor adekvat overvåkning ikke lar seg gjennomføre

Leksjoner 

      proACT - leksjon tilpasset kommunehelsetjenesten

     

 

 

 

     

 

     

 

 

 

      Utviklet av: Torill Skorpen, proACT Norge

      Innhold: videoleksjon, "hurtigversjon" av proACT kurset tilpasset for                            kommunehelsetjenesten, men kan gjerne brukes av alle.

      Tidsbruk: ca. 40 minutter

Link til leksjon: proACT Norge - Kommune

Eksterne ressurser

Kompetansebroen:​ "

      Utviklet av:  Kompetansebroen.no

      Innhold: En rekke resurser innen klinisk observasjonskompetanse 

 

Link til ressurs: Kompetansebroen https://www.kompetansebroen.no/e-laering/?o=oa  

https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa

proact kjeden.jpg
bottom of page