top of page

Siste nytt fra Styret

Styret har månedlige møter på teams. Hovedfokus den siste tiden har vært ferdigstillelse av undervisningsmaterialet til kommunen og sykehus, gjennomgang av nettsiden med fokus på funksjonalitet samt planlegging av ny lærebok som skal utgis siste kvartal i 2023. Vi har kommet et godt stykke videre på flere områder. Følgende ønsker styret å gi tilbakemelding om:


1. Powerpoint presentasjonen for

a. kommunehelsetjenesten er ferdigstilt

b. spesialisthelsetjenesten er i siste fase og skal publiseres før påske


2. VR: Vi har inngått et samarbeid med Making View, som ønsket en aktør til å kvalitetssikre deres innhold og å teste noen av proACT sine simuleringscase inn i VR teknologi. Formålet er å kombinere innholdet av proACT-kurs og VR-teknologi. Dette er spennende arbeid der det fremover vil være mulig å gjennomføre tiltak på de ulike observasjonene og målingene som blir gjort i VR. Det er viktig å presisere at samarbeidet med Making View ble etablert etter at de kontaktet proACT, og avtalen er på ingen måte eksklusiv. Vi er åpne for samarbeid også med alle som ønsker å benytte seg av proACT-innhold og vår kompetanse. Samtidig er det viktig for proACT å utforske nye læremetoder og ny teknologi for kunne levere et best mulig tilbud til medlemmene våre. Vår hovedmålsetting er altså å øke observasjon og handlingskompetanse hos helsepersonell, og ved å bidra inn og forbedre VR applikasjoner brukt under opplæring, når vi ut til enda flere.


3. LÆREBOK: Vi har startet prosessen med revidering av læreboken. Vi har stor tro på at ny utgaven av boken kommer til å møte behovene til våre medlemmer. I første omgang skal vi revidere boken ved å bruke samme format, det vil si omtrent samme kapittel-struktur og omfang. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt i siste kvartal av 2023. Neste skritt blir en fullstendig ny bok som inkluderer e-læring, pre-test etc. Dette arbeidet skal starte tidlig i 2024.


4. NEWS 3 kommer ikke. Tilbakemeldingen vi har fått fra Helsedirektoratet og etter vår egen kontakt med Royal College of Physicians ang. tidsplan NEWS3; Det er ingen planer om å introdusere NEWS3 likevel. Det er mulig det vil kun kommer en del presiseringer om bruk av NEWS2.


«NEWS2 is due for review this year, although I am reliably informed that nothing will be changing. If there are any changes they will only be minor and as such we will continue to refer to ‘NEWS2’. There are no plans at present to introduce ‘NEWS3’.»


5. EKSPERTGRUPPEN I HELSEDIREKTORATET: Ekspertgruppe i Helsedirektoratet om EWS / RRS skal reaktiveres, proACT er godt representert i denne gruppen. Selv om NEWS2 ikke får store endringer så er det nødvendig å:

a. Gjennomgå erfaringer fra Norge

b. Gjennomgang av nytt kunnskapsgrunnlag i internasjonal litteratur, herunder standarder omkring målinger og kvalitetsindikatorer

c. Nye retningslinjer for sepsis

d. RRS i psykisk helse og rus

e. Relasjon til ONEWS og PEVA


6. ÅRSMØTET: Dato for årsmøtet er torsdag den 14. september kl. 09.30 – 15.30. Vi skal booke møterom på et Hotell i umiddelbar nærhet til flyplassen på Gardemoen. Det blir et fysisk heldagsmøte og vi skal sørge for et faglig spennende program. proACT dekker alle møtekostnader for èn representant per fakultet, utover dette blir det en egenandel kr. 600 per deltaker. Eventuelle utgifter for reise og overnatting må dekkes av den enkelte. Gi tilbakemelding på e-post om mulig deltakelse innen påske. Bindende påmelding innen 21. juni. Vi gleder oss til et spennende møte sammen med alle medlemmer


7. Valgkomite; Vi trenger et medlem i valgkomiteen. Oppgaven til valgkomiteen er rekruttering av nye medlemmer til styret. Ved interesse send e-post til: proACT Nasjonal koordinator - Else else.svensli.dalen@proactnorge.org

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page