top of page

NEWS3 kommer (likevel ikke) i 2023

Oppdatert: 16. jun.

Vi har vært i kontakt med Royal College of Physicians (RCP) da tidligere meldinger gikk ut på at NEWS(2) skulle revideres i 2022.

Vi har nå fått bekreftet at NEWS3 kommer i 2023.

Ny informasjon pr april 2023: RCP opplyser at det likevel ikke kommer en oppdatering i år. Det er heller ikke kommet informasjon om videre planer for oppdatering.


ProACT holder kontakten med RCP for å få fortløpende informasjon.

Det er pr nå ingen indikasjoner på hva slags endringer som kommer.


Det er viktig at vi i Norge er rigget til å evaluere og implementere endringene med NEWS3 så hurtig som mulig.


https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2

Asgeir M. Kvam

Siste innlegg

Se alle

Årsmøtet 2023 avholdes den 14.09.23 Møtet blir avholdt på Radisson Blu Hotel & Conference center på Gardermoen Velkommen til fysisk møte på Gardermoen! Spennende fagprogram med fokus på den aldrende o

bottom of page