top of page

COVID-19 og NEWS2 skår. Nytt fra Bærum sykehus.

Oppdatert: 5. mai 2021

Feber, redusert allmenntilstand, dyspné og hoste var de vanligste symptomene blant pasienter innlagt med covid-19.


Åtte av ni pasienter med svært alvorlig forløp hadde NEWS2-skår ≥ 5 ved innkomst
Comments


bottom of page