top of page
Covid 19

Lynkurs i "tidlig oppdagelse og respons av forverret tilstand

I forbindelse med Korona pandemien mars 2020, har proACT Norge, i samarbeid med Kompetansebroen, samlet ulike læringsresurser i et nettbasert undervisningtilbud.

Læringssresursen gjelder inntil videre og så lenge situasjonen gjør det nødvendig.

For de av brukerne som ikke allerede er medlem i proACT Norge, og kunne tenke seg mer informasjon, kan gjerne sende e-post direkte til våre nasjonale koordinatorer:

For spesialisthelsetjenesten:

Ann Kristin Guldvog - koordinator@proactnorge.org

For kommunehelsetjenesten:

Eva Linnerud - kommune@proactnorge.org

Link til Helsedirektoratet:

     www.tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19

"Nødpakken"

Selve «nød pakken» er ment for alt helsepersonell som skal ha pasientkontakt, og som trenger kompetanseheving i forhold til observasjonskunnskap til voksne pasienter.

 

Den kan også fungere som oppfriskning av kunnskap, eller at det er en stund siden man tok et proACT kurs.

 

Det er viktig å dele av de erfaringer man gjør seg ved bruk at verktøyene, slik at man får korrekt opplæring i å måle vitale parameter.

Formålet med opplæringen

Denne læringsressursen er et supplement til for oppmøtebasert undervisning.

  • Skal sikre felles forståelse av forverret klinisk tilstand, på tvers av profesjoner, ved hjelp av strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy

 

  • Skal sikre en trygg og strukturert kommunikasjon ved hjelp av ISBAR kommunikasjonsverktøy

  • Skal sikre riktig prioritering av pasienter som er i ferd med få forverret tilstand

  • Skal sikre riktig bruk av skåringsverktøyet NEWS2

Nødpakken er ikke ment for:

  • Barn

  • Gravide og fødende

  • Pasienter innlagt intensiv eller operasjon, og andre som er under kontinuerlig overvåkning.

  • Terminale pasienter

  • Pasienter hvor adekvat overvåkning ikke lar seg gjennomføre

Leksjoner 

  1. Grunnleggende ferdigheter innen ABCDE metodikk

      Utviklet av:  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT )                            prosjektet KlinObsKommune (trinn 1) og Kompetansebroen

      Innhold: Videoleksjon som omhandler korrekt utførelse av utvalgte                             vitale målinger og handlinger i akutte/subakutte situasjoner.

      Tidsbruk: ca. 30 minutter

 

​      Link til leksjon: www.kompetansebroen.no/vitaleparametere

      proACT - leksjon tilpasset kommunehelsetjenesten

      Utviklet av: Torill Skorpen, proACT Norge

      Innhold: videoleksjon, "hurtigversjon" av proACT kurset tilpasset for                            kommunehelsetjenesten.

      Tidsbruk: ca. 40 minutter

Link til leksjon: proACT Norge - Kommune

  2. ABCDE+F prinsipper og NEWS2

      Utviklet av:  Kompetansebroen i samarbeid med Senter for medisinsk                              simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus

      Innhold: Videoleksjon som omhandler korrekt utførelse av utvalgte                             vitale målinger og handlinger i akutte/subakutte situasjoner.

      Tidsbruk: ca. 5 minutter

​      Link til leksjon: www.kompetansebroen.no/abcde og news

  3. ISBAR kommunikasjonsverktøy

      Utviklet av:  Kompetansebroen i samarbeid med Senter for medisinsk                                  simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus.

      Innhold: videoleksjon som omhandler bruk av ISBAR som 

                    kommunikasjonsverktøy mellom helsepersonell.

      Tidsbruk: ca. 5 minutter

 ​Link til leksjon: www.kompetansebroen.no/isbar-kommunikasjon

      Leksjoner som er under utvikling og som straks er klare til publisering:

               - Generell observasjonsteknikk - NEWS2

               - Oksygenbehandling til COVID-19 pasienten

               

proact kjeden.jpg
bottom of page