proACT_no.png

proACT Norge er en ideell forening som utvikler og forvalter kurskonseptet:

"Tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid
ved forverret somatisk tilstand" 

Målgruppen er alt helsepersonell i pasientnært arbeid - i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Med fokus på "ABCDE", "NEWS2" og "ISBAR-kommunikasjon" er hensikten å ivareta pasientsikkerheten ved forverring eller akutt somatisk sykdom i tråd med nasjonalfaglige råd. 

SISTE NYTT