© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design

ProACT_logo.jpg

proACT leverer kurs i

"tidlig oppdagelse av forverret tilstand" 

for helsepersonell.

 

Med fokus på "ABCDE", "NEWS2" og "ISBAR" - kommunikasjon, kan du forebygge og behandle livstruende situasjoner som kan oppstå.

SISTE NYTT