proACT_no.png

proACT Norge er en ideell forening som utvikler og forvalter kurskonseptet:

"Tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid
ved forverret somatisk tilstand" 

Målgruppen er alt helsepersonell i pasientnært arbeid - i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Med fokus på "ABCDE", "NEWS2" og "ISBAR-kommunikasjon" er hensikten å ivareta pasientsikkerheten ved forverring eller akutt somatisk sykdom i tråd med nasjonalfaglige råd. 

SISTE NYTT

Ledig stilling som Nasjonal koordinator i proACT Norge 
 

proACT Norge lyser ut en toårs engasjementstilling i 20 % stilling, med tiltredelse så snart som mulig (senest 1.12.21).

Dette er en av to nasjonale koordinatorstillinger som samarbeider om å understøtte proACT Norge sin virksomhet, jobbe på oppdrag fra styret og være bindeledd mellom proACT Norge og medlemsfakultetene – både eksisterende og nye.

proACT Norge er en ideell forening som forvalter undervisningskonseptet proACT – Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand. hvor målgruppen er helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten

Grunnet covid 19 er det for tiden ingen kurs tilgjengelig i regi av proACT Norge. Ta evt. kontakt med ditt nærmeste medlemsfakultet