Koordinatorer og kurs

Spesialisthelsetjenesten:

Akershus 

Universitetssykehus

Elisabeth Einarson

elei@ahus.no

Sykehuset 

Vestre Viken HF

Sykehuset i

Vestfold HF

Henny Mari D. Hagen

henny.hagen@siv.no

Sykehuset Østfold,

Kalnes

Kommunehelsetjenesten:

USHT Akershus

USHT Østfold

Bærum Kommune

USHT Buskerud

Line Ek Andreassen

Line.ek.andreassen@drmk.no

USHT Oppland - Gjøvik

Asker og Røyken kommune

USHT Ringeriksregionen

Oslo - KAD / Legevakt

Leonor Roa Santervas

leonorroa.santervas@oslo.kommune.no

© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design