proACT's medlemskoordinatorer er oppdatert!

Oppdatert: 11. okt. 2021

Da er det gjort en oppdatering på kontaktinformasjon til proACT sine koordinatorer rundt om i landet. Koordinatorene kan bla. hjelpe deg med å få tak i kursinformasjon i din region.


Du finner kontaktinformasjon ved å følge denne linken!