Ny Presentasjon Kommune v 4.1 ligger på våre nettsider

ProACT-teamet har gjort en stor jobb med å revidere undervisningsamterialet. Presentasjonen finner du på medlemssidene.