top of page

Høstens første styremøte 24.8.22

Oppdatert: 29. sep. 2022
Styret i proACT Norge hadde sitt første ordinære styremøte på teams på onsdag, 24. august.


Blant temaene som ble diskutert var:


SEPSIS: De nye, internasjonale anbefalingene for håndtering av pasienter med mistenkt sepsis SSC Guideline’s Methodology (sccm.org)

og behovet for oppdatering av undervisningsmateriell som følge av nytt kunnskapsgrunnlag.

I tillegg ble man enig om å jobbe med egen temapakke med fokus på tidlig oppdagelse av sepsis.


NYE UNDERVISNINGS OG LÆRINGSMETODER: Et viktig satsingsområde for styret er utviklingen av mer moderne former for kunnskapsformidling,

  • Vi ser på nye måter å gjennomføre instruktørkurs på, med mer gruppearbeid i stedet for frontalundervisning etc.

  • proACT har fått henvendelser fra aktører med undervisingskonsepter basert på spill-teknologi eller bruk av 3D-briller. En egen arbeidsgruppe skal undersøke muligheter for et samarbeid og utvikling av tidsriktig undervisning.

CASER: Styret besluttet også å utvide «case-banken»,


NETTSIDER: Vi jobber hele tiden med å bedre nettsidene, og det er har vært en del problemer for brukere med å få tilgang til materiale .


ÅRSMØTET: Foreløpig protokoll til årsmøtet i juni ble også gjennomgått.


Hilsen Germar
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page