top of page

Årsmøte 2023 - gjennomført

Årsmøtet ble gjennomført med god deltagelse på Gardermoen 14.9.23. Vi kommer med presentasjon av det nye styret senere. Det var også en interessant og nyttig faglig del. Marius Myrstad (OVerlege, med.avd, Bærum sykehus) snakket om skrøpelighet og hvordan dette påvirker leveutsikter og symptombilde ved forverringstilstander. Vi fikk også en innføring om delir. Presentasjonen blir lagt ut.

Overlege og geriater Astri Eri-Monstsma holdt innlegg om samhandling i helsetjenesten omkring skrøpelige eldre.

Temaene som ble tatt opp i innleggene og den påfølgende paneldebatt (hvor også Asgeir og Germar deltok) blir også drøftet i den nye proACT-boken som kommer på ettervinteren.

  • Brukereinvolvering, og "hva er viktig for meg" i livets sluttfase

  • Behovet for å ta stilling til livsforlengende behandling sammen med pasient

  • Viktigheten at alle deler av helsetjenesten må ha den samme informasjonen om hvilke beslutninger som er gjort, f.eks vedrørende innleggelse i sykehus.

  • Viktigheten av hele tiden å revurdere behandlingsmål og plan ved forverring av tilstanden
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page