top of page

Årsmøte 2023

Årsmøtet 2023 avholdes den 14.09.23

Møtet blir avholdt på Radisson Blue Hotel & Conference center på Gardermoen


Møtet starter kl 09.30-15.30.


Det blir et fysisk heldagsmøte, og vi skal sørge for et faglig spennende program. proACT dekker alle møtekostnader for en representant per fakultet. Utover dette blir det en egenandel på kr. 600 per deltaker. Eventuelle utgifter for reise og overnatting må dekkes av den enkelte.


Agenda for dagen oppdateres fortløpende.

Siste innlegg

Se alle

Styret har månedlige møter på teams. Hovedfokus den siste tiden har vært ferdigstillelse av undervisningsmaterialet til kommunen og sykehus, gjennomgang av nettsiden med fokus på funksjonalitet samt p

bottom of page