top of page

Instruktørmateriell for spesialisthelsetjenesten

På denne siden vil det ligge oppdatert kursmateriell for spesialisthelsetjenesten.

Simulering/case

Under finner du case med ABCDE-problem som kan tilpasses til både hjemmetjeneste, institusjon, KAD/ØHD og andre avdelinger i helse og omsorg.

bottom of page