Styret

Styreleder

Germar Schneider

Styremedlem

Asgeir Kvam

Styremedlem

Marita Edvinsen

Styremedlem

Sykepleier med master i avansert klinisk sykepleie. Jobber i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Torill har bred arbeidserfaring fra spesialist og kommunehelsetjenesten, både pasientnært og i ulike prosjekt og fagutviklingsarbeid. Hun har et stort engasjement for fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten, og har vært proACT koordinator i Møre og Romsdal siden 2017.

Torill Skorpen

Styremedlem

Richard Olsen

Styremedlem

Sykepleier med interesse for kompetanse, simulering og veiledning. Hun har vært tilknyttet legevakt siste seks år som proACT-koordinator og sykepleier, samtidig som hun har vært praksislærer og jobbet med simulering på USN for sykepleierstudenter. Hun jobber nå som kompetanserådgiver/faglig leder for lærlinger i helse og omsorg Ringerike kommune, og har vært proACT-ansvarlig i Ringeriks-regionen siden 2015.

Gøril Nonstad

Styremedlem

Intensivsykepleier med lang erfaring fra hjertemedisin. Jobber i dag ved simuleringssenteret på Ahus med bl.a ansvar for proACT-opplæring på foretaksnivå. Har siden 2008 jobbet med opplæring i systematisk observasjonskompetanse og Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og rask respons. Er seniorfasilitator i Train-the-Trainer konseptet til RegSim HSØ. Har sittet i proACT styre siden det ble dannet som et svensk/norsk samarbeid i 2013.  
 

Elisabeth Einarson

Styremedlem

Sykepleier med master i tverrfaglig samarbeid og ledelse. Jobber til daglig som leder av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold). Har lang erfaring fra fag- og tjenesteutvikling i kommunehelsetjenesten, og har vært med på å fremme proACT som kompetansemodell for helse- og omsorgstjenestene i Østfold. Ny i styret fra 2020.

Wenche C. Hansen

© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design