Nasjonal koordinator

proACT Norge har to nasjonale koordinatorer, en for henholdsvis spesialist- og en for kommunehelsetjenesten. Disse er ansatt i foreningen, og jobber på oppdrag fra styret og ut mot medlemmene.

Ved hvert fakultet (medlemsorganisasjon) er det en lokal/regional proACT-kontakt/koordinator som fungerer som et bindeledd mellom brukere av proACT, instruktører, de nasjonale koordinatorene og foreningen. Det er denne personen som representerer alle proACT brukere i ditt helseforetak/din region på årsmøtet.

Ta kontakt med din lokale kontakt/koordinator dersom det er noe du trenger informasjon om når det gjelder proACT i din region, eller du har andre innspill. 

 

Under finner du kontaktinformasjon til de nasjonale koordinatorene. Klikk her for å komme til Norges-kartet. Her finner du kontaktinformasjon til din lokale/regionale kontakt/koordinator ved å klikke på fylket du tilhører, og deretter ditt medlemsfakultet. 

Nasjonal koordinator:

Ann Kristin Kvarv Guldvog                                         Eva Linnerud

                Spesialisthelsetjenesten                              Kommunalhelsetjenesten   

Regionale koordinatorer:

Helse Nord.jpg
helse midt.jpg
Helse vest.jpg
Helse sørøst.jpg

© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design