© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design

proACT koordinator

Norge har to nasjonale koordinatorer som hver for seg har ansvar spesialist- og kommunehelsetjenesten. Disse er ansatt i foreningen, og jobber på oppdrag fra styret.

proACT har også flere landsdekkende lokale koordinatorer som fungerer som et bindeledd mellom brukere, instruktører og foreningen.

Ta kontakt med din koordinator dersom det er noe du trenger informasjon om når det gjelder proACT i din region. 

 

Til høyre ser du link til kontaktinformasjon til de ulike koordinatorene, fordelt på region. Klikk på din region for å finne din koordinator.  

Helse Nord.jpg
helse midt.jpg
Helse vest.jpg
Helse sørøst.jpg

Nasjonal koordinator:

Spesialisthelsetjenesten

Kommunalhelsetjenesten