Registrering av instruktører

Registrering av instruktører skal gjøres av fakultetskoordinator. Ta kontakt med ditt lokale fakultet.