INSTRUKTØRKURS

Vi tilbyr årlig to-dagers proACT instruktørkurs for spesialisthelse-tjenesten og kommunehelsetjenesten.

På kurset får du en grundig gjennomgang i hvordan du kan tidlig oppdage, behandle og forebygge livstruende tilstander. 

Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter  "ABCDE+F prinsippene", bruk av "NEWS2" og "ISBAR" - sikker muntlig kommunikasjon og omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og kommunikasjonsøvelser. 


 

Dag 1 innebærer at du går gjennom grunnutdanningen for proACT. Det blir forelesninger og diskusjoner, samt praktisker øvelser i form av scenario-trening med tilbakemeldinger. Det er denne kursdagen dere skal arrangere til andre ansatte når dere blir instruktører. På slutten av dag 1 får alle deltagere et case som de forbereder seg på til dag 2.

Dag 2 er selve instruktørdagen. Det blir en gjennomgang av hva det innebærer å være en instruktør. Deretter gjennomfører deltagerne sitt scenario med påfølgende tilbakemelding fra hovedinstruktør. To og to samarbeider om å være fasilitator i scenario-treningene.