Grunnkurs – ABCDE+F

Vi tilbyr følgende grunnkurs:

                "Grunnkurs spesialisthelsetjenesten" og 

                "Grunnkurs kommunehelsetjenesten".

 

På et proACT grunnkurs får du en grundig gjennomgang i hvordan du kan tidlig oppdage, behandle og forebygge livstruende tilstander. 

 

Kurset gir kompetanse i å observere pasienter systematisk etter  "ABCDE+F prinsippene", bruk av "NEWS2" og "ISBAR" - sikker muntlig kommunikasjon.

ProACT er et dagskurs som omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og kommunikasjonsøvelser.

A – Airway
B – Breathing
C – Circulation
D – Disability
E – Exposure

F – Further care

© 2019 PROACT. I samarbeid med Frostrøyk idé og design