FAKULTET.

Hvordan organisere proACT fakultet?

For å starte med proACT kursvirksomheten trenger dere et antall personer som gjennomfører instruktørkurs. Instruktørkurset tilpasses den kompetansen dere allerede har i forhold til undervisning og ferdighetstrening og bygger på ”train the trainer” modellen.

Oppstart av ProACT i et tilsvarende fakultet

 

For fakulteter som har tilsvarende kursvirksomhet, er det kun nødvendig med en gjennomgang av kursmateriale og hvordan gjennomføre scenariene med debrifing. Vi beregner 4-8 timer til dette.

For fakulteter som ikke har tidligere erfaringer med tilsvarende kurs og debrifing, behøves en gjennomgang av dette. Ytterligere informasjon om kursmaterialet finnes på hjemmesiden.

På hvert fakultet skal det være en ansvarlig koordinator, som innhenter og ajourfører påloggingsinformasjon på hjemmesiden.

Oppstart av nytt fakultet

 

For nye fakulteter legges det opp til to dagers instruktørkurs. Kontakt foreningen via hjemmesiden for å booke tid til et instruktørkurs.

Hvor mange instruktører som utdannes på hvert fakultet, er avhengig av hvor mange kurs som skal gjennomføres og er derfor opp til hvert enkelt fakultet. For å kunne gjennomføre et grunnkurs på 20-25 deltagere, trengs minst fire instruktører. Mindre fakulteter kan med fordel samarbeide. For å opprettholde instruktørkompetansen, anbefaler vi at hver enkelt instruktør holder minimum 3-4 proACT kurs årlig. Det er en fordel å være instruktør også på andre konsepter, som for eksempel HLR og andre.

På hvert fakultet skal det være en ansvarlig koordinator, som innhenter og ajourfører påloggingsinformasjon på hjemmesiden.

 
AKERSHUS
Untitled-1-06.png

Akershus 

Universitetssykehus

Elisabeth Einarson

elei@ahua.no

Buskerud
Untitled-1-08.png

USHT Buskerud

Koordinator USHT Buskerud

Line Ek Andreassen

Line.ek.andreassen@drmk.no

Koordinator Ringeriksregionen

Gøril Nonstad

gøril.nonstad@ringerike.kommune.no

HORDALAND
Untitled-1-09.png

Ø-hjelp, Døgnenhet,

Bergen Kommune

Øyeblikkelig hjelp, Døgnenhet

Solveig Heggernes

solveig.heggernes2@
bergen.kommune.no

Møre og romsdal
Untitled-1-08.png

USHT Møre og Romsdal

Koordinator: 

Torill Aarskog Skorpen

torill.skorpen@alesund.kommune.no

Nordland
Untitled-1-07.png

Nordlandssykehuset:

Bodø, Lofoten, Vesterålen

Bodø: Ellis-Merete Larsen Skagstad

ellis-merete.larsen.skagstad@
nordlandssykehuset.no

Koordinator Lofoten:

Koordinator Vesterålen:

Vestfold
Untitled-1-12.png

Sykehuset i

Vestfold HF

Henny Mari D. Hagen

henny.hagen@siv.no

akershus
Untitled-1-04.png

Bærum Kommune

Koordinator:

Gro Wensaas

gro.wensaas@baerum.kommune.no

vara:

Bente Aarøe

bente.aaroe@barum.kommune.no

FINNMARK
Untitled-1-03.png

Hammerfest kommune

HORDALAND
Untitled-1-09.png

Etat for hjemmetjenester,

Bergen Kommune

Cristine Stokke Skar

cristine.skar@bergen.kommune.no

Nordland
Untitled-1-13.png

Helgelandssykehuset

Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana

Koordinator:

Ann Karin Kjeldsand

ann.karin.kjeldsand@
helgelandssykehuset.no

Rogaland
Untitled-1-11.png

Helse Fonna

ØSTFOLD
Untitled-1-08.png

USHT Østfold

akershus
Untitled-1-08.png

USHT Akershus

FINNMARK
Untitled-1-05.png

Finnmarkssykehuset,

Klinikk Hammerfest

OSLO
Untitled-1-02.png

Oslo

Koordinator: Leonor Roa Santervas

leonorroa.santervas@oslo.kommune.no

Fakultet: KAD og legevakt Aker/Storgata.

Nordland
Untitled-1-08.png

USHT Nordland,

Vestvågøy

Koordinator:

Tone Kruger

tone.kruger@vestvagoy.kommune.no

VESTRE VIKEN
Untitled-1-01.png

Vestre Viken HF

ØSTFOLD
Untitled-1-10.png

Sykehuset Østfold,

Kalnes